Välkommen till Europeiska undersökningen om arbetsvillkor.

Du har valts ut att delta i denna viktiga samhällsundersökning om arbetsvillkor runtom i Europa.

KLICKA HÄR FÖR ATT LOGGA IN OCH FYLLA I UNDERSÖKNINGEN

Tillsammans med svaren från ungefär 50 000 andra arbetstagare i Europa kommer dina svar att tjäna som underlag för att utveckla politik som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten på sysselsättningen för alla arbetstagare i ditt land och runtom i Europa.

Klicka på länken ovan och skriv in de inloggningsuppgifter som återfinns i din inbjudan för att fylla i undersökningen.Problem med att logga in? Då kan du besöka våra vanliga frågor här eller kontakta oss direkt genom att klicka på Support längst ned på sidan. Vi besvarar gärna alla dina frågor.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, användas enbart för forskningsändamål och slås ihop med andra personers svar så att du inte kan identifieras. Mer information hittar du i vårt dataskyddsmeddelande här och vår cookiepolicy här.